Hemsida / Sexualitet / Sexualitet och funktionsnedsättning

Sexualitet och funktionsnedsättning

Nästan alla ungdomar utvecklar sin sexualitet genom kommunikation med kompisar, media och filmer, läsning och upplysning i skolåldern samt genom egen experimentering. Det är en naturlig process i livet och behöver inte ifrågasättas överhuvudtaget. Men det kan vara betydligt mer komplicerat för en person med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning att utforska sin sexualitet på egen hand. Sexualiteten är något mycket privat som man helst vill testa själv i sin egen takt, men när man har ett hinder som står i vägen kan det ta betydligt längre tid att lära sig känna lust eller förstå sin egen kropp. Har man ett fysiskt hinder kan detta påverka hela ens rörelseförmåga att överhuvudtaget praktisera sex och har man en psykisk nedsättning, kanske man helt enkelt har svårt att förstå vad som händer i kroppen alternativt hur man ska tolka signaler från det andra könet (eller det egna om man är homosexuell).

Att söka hjälp

Alla människor kan ha behov av att samtala med någon om sin sexualitet men när det gäller funktionshindrade, kan detta behovet bli ännu viktigare. Det underlättar naturligtvis om man har nära anhöriga som förstår problemet och inser vikten av att den funktionsnedsatta behöver få råd och stöd. Många tycker säkerligen det är pinsamt och kan t.o.m. hamna i pinsamma situationer som innebär att de känner sig alltför delaktiga i familjemedlemmens sexuella utforskning.

Saken är emellertid den att man behöver skaffa så mycket kunskap om situationen och vara på det klara med att en person som själv inte är fullt medveten om samhällets gränser och vad sexualitet innebär, behöver förståelse för detta och rimliga förklaringar vad som gäller. Olika funktionsnedsättningar måste således behandlas på olika sätt. En person med fysisk nedsättning kanske enbart behöver hjälp med att lära sig hur han eller hon bäst ska kunna genomföra ett samlag medans en person med mentalt funktionshinder behöver lära sig vart gränserna går, vad som händer i kroppen samt grundläggande delar i hur man onanerar, flirtar osv.

Att upptäcka sin sexuella identitet

Även funktionshindrade kan vara heterosexuella, bisexuella eller homosexuella. Det är ingen skillnad på andra människor och deras sexuella läggning. Att vara funktionsnedsatt är redan en last i sig, så att låta en funktionshindrad människa berätta att han/hon har en annan sexuell läggning än den mest förekommande, nämligen den heterosexuella, är oerhört viktigt så att personen inte mår sämre än den redan gör.

Kommunikation är därför A och O samt att vara uppmärksam på beteende och intressen hos personen i fråga.

Är man istället själv funktionshindrad och behöver någon att tala med, är naturligtvis en familjemedlem ett bra alternativ, förutsatt att man har förtroende och vågar berätta. Man kan annars vända sig till RFSU eller personal om man bor på ett boende för funktionsnedsatta. De ska i regel veta hur man handskas med sådana frågor.

kidzoo-lite