Hemsida / Sexualitet / Ett samhälle där alla har rättigheter

Ett samhälle där alla har rättigheter

De senaste åren har mänskliga rättigheter blivit ett ämne som nästan alla diskuterar dagligen. Detta på grund av att sociala orättvisor har rapporterats från världens alla hörn och genom internet har människor i den utvecklade världen kunnat ta del av historier i andra delar av världen. Därför kommer denna artikel kolla närmre på hur människor med funktionsnedsättningar och med alternativa sexuella läggningar kan ta del av samhällets grundläggande byggstenar som social trygghet och olika rättigheter i samhället. Detta kommer göras med ett stort fokus på Sverige, vilket är det land som troligen har kommit längst i hela världen med dessa ämnen.

Rätt att se ut hur man vill och sexualitet

En av de allra viktigaste rättigheterna man har i Sverige är att kunna se ut ur man vill och kunna identifiera sig med det kön man känner sig tillhöra. Detta kan dock göra att en del personer behöver modifiera sitt utseende, exempelvis från man till kvinna eller från kvinna till man. Därför är det väldigt viktigt att företag som kan hjälpa till med detta inte diskriminerar människors val att ändra sitt utseende. Ett tydligt exempel på företag som kan hjälpa till är Nordic Hair i Göteborg då de exempelvis kan hjälpa till med en hårtransplantation för att öka hårväxten på huvudet.

Dessvärre finns det restriktioner kring vad företag får göra för att modifiera en människas utseende i mer odemokratiska länder, speciellt när det kommer till att byta kön.

Hjälp för funktionsnedsatta

Ett annat mycket viktigt ämne i Sverige är att människor med funktionsnedsättningar ska ha rätten att kunna leva ett bra liv utan att hindras av samhället. Detta kan handla om flera olika saker, bland annat att installera ramper till olika butiker så att rullstolsbundna kan röra sig fritt. Men det kan också handla om att ha knappar på hissar och bankautomater med prickar på så att blinda kan känna vilken knapp som är rätt att trycka på.

Men det kan också handla om mindre praktiska saker, exempelvis har alla med funktionsnedsättningar rätt till både utbildning och arbete. Därför behöver både skolor och lärare utbildas för att veta hur de ska hantera ungdomar och barn med funktionsnedsättningar. Därför kan en del barn behöva gå i särskilda skolor som är anpassade efter deras behov. Detta kan verka som en självklarhet för många, framförallt i Sverige. Men i själva verket är det inte speciellt många länder som har bra och utvecklad hjälp till ungdomar med funktionsnedsättningar.

kidzoo-lite