Att skapa ett liv tillsammans

För dig som har en funktionsnedsättning kan ett liv tillsammans med någon annan vara komplicerat på många olika sätt. Det kan vara svårt att ta steget att närma sig någon, svårt att lita på att du duger och inte kommer bli värderad annorlunda på grund […]

Sex är ett mänskligt behov

Det är ingen skillnad på att ha en funktionsnedsättning eller inte när det kommer till att vilja känna sig attraktiv och fin. Även personer som har en funktionsnedsättning har behov av närhet och sex. Att vårda det yttre för att känna dig attraktiv är lika […]

Kan en funktionshindrad skaffa bröstimplantat?

När det kommer till sexualitet, utseende och kroppskomplex, finns det inget som säger att vissa grupper skulle vara annorlunda än andra. Att ha kroppskomplex är vanligt i alla kategorier av människor. Om du som funktionshindrad funderar över om du kan skaffa bröstimplantat, hittar du svaret […]

Ett samhälle där alla har rättigheter

De senaste åren har mänskliga rättigheter blivit ett ämne som nästan alla diskuterar dagligen. Detta på grund av att sociala orättvisor har rapporterats från världens alla hörn och genom internet har människor i den utvecklade världen kunnat ta del av historier i andra delar av […]

Bygg egna hjälpmedel för sexlekar

Även funktionshindrade har rätt till ett så normalt liv som möjligt. En del av det livet relaterar till sexualitet. Även om man må ha svårt att röra på sig så betyder inte det att sex är borta ur leken. Idag finns massor av sexmöbler att […]

Sex-möbler för rörelsehindrade

Vissa människor kan ha svårt att utföra sex i vissa positioner. Man kanske har svårt att sätta sig ned eller så har man helt enkelt inte möjligheten att stå upp. Kanske börjar man bli till åren eller man har haft en sjukdom. Inom sexleksaksindustrin har […]

Sexuella trakasserier mot funktionshindrade

Det är inget ovanligt att en människa med funktionshinder i vardagen ibland kan behöva lite hjälp med olika saker. Eftersom det finns många slags funktionshinder kan situationer av väldigt varierande grad uppstå, allt ifrån att hitta rätt till hjälp med transport, bära eller lyfta ner […]

Funktionsnedsättningars konsekvenser för sexualiteten

Först och främst skall begreppen [i]sexualitet[/i] och [i]funktionsnedsättning[/i] benas ut. [i]Sexualiteten[/i] kännetecknar en människas sexuella drifter, sexuella preferenser och känslor och åsikter om ämnet sex. [i]Funktionsnedsättningar[/i] kan vara mycket komplexa men handlar i allmänhet om att personen i fråga inte klarar av eller kan hantera […]

Hur hjälper man en funktionedsatts sexliv?

Trots att Sverige länge legat i toppen av länder som förespråkar sexuell frihet och tolerans så finns det fortfarande en hel del tabun vad gäller människor med olika funktionsnedsättningar. Det är helt enkelt ett ämne som undviks i hem och skolor så gott det går, […]

kidzoo-lite