Ett samhälle där alla har rättigheter

De senaste åren har mänskliga rättigheter blivit ett ämne som nästan alla diskuterar dagligen. Detta på grund av att sociala orättvisor har rapporterats från världens alla hörn och genom internet har människor i den utvecklade världen kunnat ta del av historier i andra delar av […]

Funktionsnedsättningars konsekvenser för sexualiteten

Först och främst skall begreppen [i]sexualitet[/i] och [i]funktionsnedsättning[/i] benas ut. [i]Sexualiteten[/i] kännetecknar en människas sexuella drifter, sexuella preferenser och känslor och åsikter om ämnet sex. [i]Funktionsnedsättningar[/i] kan vara mycket komplexa men handlar i allmänhet om att personen i fråga inte klarar av eller kan hantera […]

Ångest, panik och sex

Att drabbas av kronisk förhöjd ångestnivå, så kallat generaliserat ångestsyndrom eller GAD, är för många en väldigt omtumlande upplevelse. Ofta vänds världen upp och ner, och vardagen är plötsligt som ett stort berg att bestiga. Varje dag. Tillståndet är mycket utmattande och man drabbas lätt […]

kidzoo-lite