Att skapa ett liv tillsammans

För dig som har en funktionsnedsättning kan ett liv tillsammans med någon annan vara komplicerat på många olika sätt. Det kan vara svårt att ta steget att närma sig någon, svårt att lita på att du duger och inte kommer bli värderad annorlunda på grund […]

Sex är ett mänskligt behov

Det är ingen skillnad på att ha en funktionsnedsättning eller inte när det kommer till att vilja känna sig attraktiv och fin. Även personer som har en funktionsnedsättning har behov av närhet och sex. Att vårda det yttre för att känna dig attraktiv är lika […]

Ett samhälle där alla har rättigheter

De senaste åren har mänskliga rättigheter blivit ett ämne som nästan alla diskuterar dagligen. Detta på grund av att sociala orättvisor har rapporterats från världens alla hörn och genom internet har människor i den utvecklade världen kunnat ta del av historier i andra delar av […]

Funktionsnedsättningars konsekvenser för sexualiteten

Först och främst skall begreppen [i]sexualitet[/i] och [i]funktionsnedsättning[/i] benas ut. [i]Sexualiteten[/i] kännetecknar en människas sexuella drifter, sexuella preferenser och känslor och åsikter om ämnet sex. [i]Funktionsnedsättningar[/i] kan vara mycket komplexa men handlar i allmänhet om att personen i fråga inte klarar av eller kan hantera […]

kidzoo-lite