Hemsida / Sexualitet / Sexuella trakasserier mot funktionshindrade

Sexuella trakasserier mot funktionshindrade

Det är inget ovanligt att en människa med funktionshinder i vardagen ibland kan behöva lite hjälp med olika saker. Eftersom det finns många slags funktionshinder kan situationer av väldigt varierande grad uppstå, allt ifrån att hitta rätt till hjälp med transport, bära eller lyfta ner saker från högre höjder till att komma över en gata på ett säkert sätt. Många som lever med funktionshinder vittnar om sexuella trakasserier av olika slag.

Fördomar ligger till grund i många fall

Att någon som hjälper någon annan verkar förutsätta att personen som behöver hjälp skulle uppskatta onödig fysisk beröring eller skamliga förslag händer ofta. En debattartikel i Expressen tar upp sexuella trakasserier av funktionshindrade, och den är skriven av en funktionshindrad journalist som av egen erfarenhet vet att trakasserierna förekommer, mycket och ofta. Händer som dröjer sig kvar på onödiga ställen, kommentarer om klädsel och kroppsform, rena sexuella förslag och tydlig förvåning om att det finns en pojkvän eller flickvän med i bilden.

För att ta reda på ännu mer om saker och ting kan Questback hjälpa företag och föreningar med att göra en kundundersökning, medarbetarundersökning eller marknadsundersökning inom många olika branscher. Det kan användas för att få en ännu bättre bild av hur sexuella trakasserier mot människor med funktionshinder förekommer i vardagen och på arbetsplatsen.

Förväntad tacksamhet

Det verkar som att många tror att funktionshindrade har mer eller mindre omöjligt att hitta en partner eller skaffa vänner eller få lite sexuella aktiviteter. Det kan också vara så att funktionshindrade ses som ett lätt byte som ska vara tacksam för uppmärksamheten och tacka för att han eller hon fick hjälp genom att gå med på sexuell interaktion. Att utnyttja någon med funktionshinder är ett skamligt beteende men ändå förekommer det. Synen på människor med funktionshinder är ofta att de är lätta att utnyttja till olika saker och för dem som kanske har svårt att få med sig ett krogragg hem kan det vara lockande att följa efter och tjata på någon som inte rör sig lika fort eller som kanske inte riktigt vet vägen tillbaka till hotellet. Vare sig det rör sig om en person med funktionshinder eller en person utan funktionshinder så ska ingen någonsin behöva vara föremål för medlidande eller förväntas gå med på sexuella tjänster för att tacka för eventuell hjälp. Det är den enskilda personens val att avgöra om han eller hon vill ha ett fysiskt utbyte av beröring.

Det är en väldigt stor villfarelse att tro att funktionshindrade blir tacksamma för all uppmärksamhet de kan få och att de är så desperata att de tar vad och vem som helst till ändamålet. Det är snarare tvärt om. Det handlar om tilliten, och om det finns funktionshinder med i bilden är behovet av tillit och förtroende oftast ännu större än vanligt. Att sexuella trakasserier är så vanligt leder till att folk med funktionshinder inte vill gå ut ensamma om kvällar och helger och att särskilt kvinnor känner sig utsatta. Detta måste lyftas fram för omvärlden en gång för alla.

Endast du har rätt till din egen kropp. Ingen annan eller annans.

kidzoo-lite