Hemsida / Sexualitet / Funktionsnedsättningars konsekvenser för sexualiteten

Funktionsnedsättningars konsekvenser för sexualiteten

Först och främst skall begreppen [i]sexualitet[/i] och [i]funktionsnedsättning[/i] benas ut.

[i]Sexualiteten[/i] kännetecknar en människas sexuella drifter, sexuella preferenser och känslor och åsikter om ämnet sex.

[i]Funktionsnedsättningar[/i] kan vara mycket komplexa men handlar i allmänhet om att personen i fråga inte klarar av eller kan hantera vardagliga saker såsom en frisk människa har möjlighet till. Funktionsnedsättningarna kan vara av det somatiska slaget eller handla om psykiska störningar. Funktionsnedsättningarna kan vara medfödda eller förvärvade av sjukdomar, olyckor eller trauman.

Erektil dysfunktion

Impotens är det vardagliga namnet för erektil dysfunktion som handlar om att en mans könsorgan (penis) inte kan erigeras fullständigt eller inte alls. Detta medför att individens sexuella funktion blir nedsatt när det gäller penetrering oralt, analt eller vaginalt. Tillståndet kan bero på sjukdom som skadar nerver eller ateroskleros. Diabetes och prostatabesvär är vanliga sjukdomar som kan leda till impotens. Missbruk av alkohol och narkotika har också bevisats orsaka tillståndet.

Mediciner av olika slag kan ges och implantat kan opereras in i penis (med materialen silikon och plast). Sexualiteten blir naturligtvis lidande av erektil dysfunktion då mannen inte får utlopp för sin sexualitet. Det kan handla om att underprestera eller inte alls ha förmågan att ha sex. Mannen kan dock fortfarande inneha fortplantningsförmåga i vissa fall, vilket gör att man kan få barn genom insemination.

Ofrivillig barnlöshet

Ofrivillig barnlöshet kan bero på många faktorer hos både kvinnor och män, vilka listas här. Det kan ofta leda till stor frustration hos paret som försöker få barn. Man talar om både primär och sekundär infertilitet. Primär infertilitet berör par som aldrig tidigare fått barn eller blivit gravida. Sekundär infertilitet handlar om ett par som tidigare lyckats få barn men sedan inte lyckats åter. En kvinna som nått klimakteriet är permanent infertil och kan i dagens läge inte göra något åt det. Framtiden får utvisa om det med forskningen går att åstadkomma fertilitet efter klimakteriet. Dock är det en laddad fråga, och man får heller inte glömma att äldre kvinnor i regel inte klarar av de fysiologiska utmaningar som en graviditet ställer på kroppen lika bra som yngre kvinnor. Med ungapped.se kan man marknadsföra sig som privat gynekolog.

Sexualiteten i sig behöver dock inte hämmas på samma sätt som för impotens, paret kan fortfarande tillfredsställa sina sexuella drifter i många fall.

Autismspektrumtillstånd

Autismspektrumtillstånd innefattar bland annat Aspergers syndrom vilket handlar om patienter som har nedsatt förmåga till social kommunikation och är över- eller underkänsliga för sinnes- och känselintryck. I många, men inte alla, fall påverkar det autistiska människors sexualitet. Ofta klarar inte autister av att besvara visat intresse från en annan människa eller tvärtom att visa känslor, något som kan leda till att samlag inte genomförs. Patienter rekommenderas att öva upp sina sociala förmågor och behandlingsprogram finns.

kidzoo-lite