Hemsida / Sexualitet / Hur hjälper man en funktionedsatts sexliv?

Hur hjälper man en funktionedsatts sexliv?

Trots att Sverige länge legat i toppen av länder som förespråkar sexuell frihet och tolerans så finns det fortfarande en hel del tabun vad gäller människor med olika funktionsnedsättningar. Det är helt enkelt ett ämne som undviks i hem och skolor så gott det går, och vad det beror på kan diskuterats. Kanske är det känsligt nog som det är att tala om funktionsnedsättning eller är det möjligtvis svårt att dra gränsen mellan vad som är ok eller inte är okej att hjälpa till med?

Medan det finns massor av assistans att erhålla inom många andra områden, inte minst hjälp med att klara högskoleprovet 2019, kuratorssamtal om man känner sig deppig eller sexuell rådgivning för icke funktionsnedsatta så har tabut fortsatt när det kommer till individer som av olika anledningar har fysiska eller intellektuella svårigheter.

Andra länders attityder

Man behöver inte resa särskilt långt för att hitta länder där attityden är en helt annan. Bara i grannlandet Danmark har man till exempel socialarbetare som är specialutbildade att både informera funktionsnedsatta om sexualitet men också hjälpa till med vissa saker, som att sätta på en kondom eller en vibrator. Det handlar alltså inte om alla socialarbetare, utan särskilt utbildade personer som förutom det rent praktiska är helt på det klara med vad de får eller inte får göra. Man får till exempel underlätta för en funktionsnedsatt att komma ut till sina nära och kära eller hjälpa dem att hitta metoder för att kunna onanera, men däremot får man själv inte utföra några sexuella gärningar med eller gentemot personen i fråga.

I Holland har man gått ännu ett steg längre genom att ha prostituerade som är statligt anställda att ge funktionsnedsatta sexuella tjänster. Det är dock inte helt okontroversiellt, då både regeringen och föräldrar till funktionsnedsatta anklagats för sexuella övergrepp mot de individer som fått tjänsterna men sedan många år tillbaka är det dock helt lagligt. I andra länder, där prostitution inte är legalt, finns det prostituerade som valt att inrikta sig på ett klientel av funktionsnedsatta och många ser det till och med som en slags välgörenhet.

Moraliska dilemman

Är sex en mänsklig rättighet eller inte? Har man som funktionshindrad rätt till sex? Kan en intellektuellt funktionsnedsatt person avgöra om han eller hon vill få sexuella tjänster när de i övrigt är omyndigförklarade? Alla frågor som är av avgörande betydelse i diskussioner och som förtjänar uppmärksamhet.

Många föräldrar till funktionsnedsatta upplever en förtvivlan när de ser sina barn komma upp i puberteten och visa sexuella behov. Att åtminstone tala öppet om ämnet är att komma en god bit på vägen och det är på hög tid att vi kommer över känslan av att det är något skamligt eller tabubelagt.

kidzoo-lite