Hemsida / Sexualitet / Att vara förälder med funktionshinder

Att vara förälder med funktionshinder

Att bli förälder är en minst sagt omvälvande upplevelse i livet, och kan vara tillräckligt svårt om man har full funktion i kropp och sinne. Att dessutom ha ett funktionshinder gör det hela ännu svårare. När Marie Gustavsson Holmström intervjuade funktionshindrade föräldrar (med MS, CP-skador eller ryggmärgsskador) i sin avhandling inom handikappvetenskap, visade det sig dock att det inte var de praktiska svårigheterna kring att ha barn och vara funktionshindrad som var jobbigast för föräldrarna, utan den utsatthet som de kände på grund av föreställningar och förväntningar från samhället. Till exempel nämnde föräldrarna att de riskerade att ifrågasättas (till exempel gällande rätten att faktiskt vara förälder och att skaffa barn), vilket självklart är något som ingen mamma eller pappa vill behöva utstå.

Självklart spelar dock det praktiska i vardagen också roll. Som funktionshindrad förälder blir det till exempel ännu viktigare att ha bra och effektiva hjälpmedel och tillbehör till barnet, som en lättanvänd och praktisk barnvagn. En bra modell att överväga är Bugaboo Buffalo, som är tålig och lättmanövrerad. Du hittar den bland annat på Bigbaby.se. Många av de som intervjuades i avhandlingen sade också att de tog hjälp av sina vänner och av samhällets hjälpapparat för att klara vardagen.

Flera av föräldrarna tog även upp de positiva aspekterna av sitt funktionshinder i föräldrarollen. De menade till exempel att de erfarenheter och kunskaper man får som funktionshindrad, och de attityder man för vidare till barnen, är en resurs snarare än en last när man är förälder.

kidzoo-lite