Hemsida / Sexualitet / Sverige och synen på funktionsnedsattas sexualitet

Sverige och synen på funktionsnedsattas sexualitet

I Danmark lägger man stor vikt vid funktionsnedsattas sexualitet och hur man kan hjälpa dem i sin vardag. Däri ingå hur man närmar sig olika typer av funktionshindrade människor för att tala om sex eller hur man ska hjälpa dem att komma i kontakt med sin sexualitet. Det kan vara enkla saker som att handla sexleksaker eller att flirta, men det kan också vara lite mer komplicerade aspekter som att visa folk hur man onanerar osv. Sådana saker bör kanske inte ligga i föräldrarnas ansvar och det kan dessutom vara extra känsligt för den funktionsnedsatta personen att prata med familjen om detta, speciellt om man lider av sitt hinder.

Funktionsnedsattas sexliv skuffas undan

I Sverige har dock de sexuella punkterna inte fått lika stor utbredning i utbildningen av assistenter och vårdgivare. Man har helst velat undvika ämnet av rädsla att göra fel eller göra bort sig, vilket är ganska egendomligt med tanke på att Sverige är ett öppet land när det gäller sex. Man är rädd att kränka personens integritet genom att bli för delaktig eller inblandad och hänvisar istället till RFSU, mobilappar, hemsidor eller lägger över ansvaret på någon annan. Att direkt förklara vissa sexuella delar för en funktionshindrad är tydligen mycket oangenämt och pinsamt i det humanitära Sverige.

kidzoo-lite