Hemsida / Sexualitet / Rätten att känna lust

Rätten att känna lust

I media lyfts det nästan enbart fram hur viktig fysiken är när man letar efter en partner. De vackraste supermodellerna visas upp med perfekta former och tvättbrädemage och tanken på att en oattraktiv eller en funktionshindrad person också kan känna sexlust eller har ett sexliv, är något man inte talar om eller sopar under mattan.

Detta kan få förödande konsekvenser – inte bara för funktionsnedsatta utan även för människor som inte uppfyller kraven på skönhet eller kroppsideal i dagens samhälle.

Alla människor kan känna sexlust och det är dessutom viktigt att de gör det. Sexualitet är något som involverar alla individer och alla har rätt att känna lust och uppleva betydelsen av kärlek och sex. Det är viktigt att förstå det även om man har funktionshinder som försvårar vissa bitar av att ha ett normalt sexliv.

Dock finns det mycket hjälp att få, oavsett vilket hinder man har i livet. I Danmark finns det t.o.m. guider och vägledare som hjälper just funktionshindrade att hitta vägen till ett bra sexliv.

Om den som är funktionshindrad kan hitta ett sätt att hitta likasinnade och kommunicera med dem, är det ännu en hjälp på traven.

kidzoo-lite