Hemsida / Sexualitet / Sex vid högt blodtryck

Sex vid högt blodtryck

Högt blodtryck är något som en stor andel av Sveriges befolkning lider av, och risken att drabbas är ännu större om man har en funktionsnedsättning. En bidragande orsak till det är att det är svårare att motionera med en funktionsnedsättning, vilket leder till att hälsoproblem som övervikt, diabetes och högt blodtryck är mer vanligt förekommande i denna grupp.

Högt blodtryck är dock något som på egen hand kan påverka ens sexliv, även utan att man har någon funktionsnedsättning. Att ha sex innebär ju en ansträngning för kroppen, och om man har högt blodtryck kan man behöva ta mediciner för att få ned blodtrycket innan det är säkert att ha sex. När man väl har kommit ner på en säker nivå är sex dock bara positivt, både för blodtrycket och för hälsan i allmänhet.

Något som kan vara mycket hjälpsamt är att ha en blodtrycksmätare hemma. På det sättet kan man alltid kontrollera sitt blodtryck, så att man vet att man kan ha sex säkert utan att oroa sig för blodtrycksnivån. Du hittar flera olika typer av blodtrycksmätare på Apotekhjartat.se.

Ett annat problem i sexlivet som kan uppstå i samband med att man har högt blodtryck är att blodtrycksmedicinen gör att man får erektionsproblem. I den situationen bör man kontakta sin läkare för att tala om att byta medicin.

kidzoo-lite